Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 4. februar 1988 om opphevelse av skatt på sparedelen av livsforsikring

Dokument nr. 8:21, innst. S. nr. 219 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet