Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 11. februar 1988 om å frita fiske- og fangstfartøy fra å betale mineral- og smøreoljeavgift

Dokument nr. 8:23, innst. S. nr. 297 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet