Representantforslag om utredning av Nobels formål med fredsprisen og av Stortingets rolle ved valg av medlemmer til komiteen

Dokument 8:80 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er til behandling i Stortingets presidentskap Forslag fra (R)

Saksgang