Lønns- og pensjonsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr.63, innst. S. nr. 134 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet