Forslag fra stortingsrepresentant Hanna Kvanmo datert 25. mai 1988, i tilknytning til St.prp. nr. 113 for 1987-88, om Rana og Norsk Jernverk AS

Dokument nr. 8:40, innst. S. nr. 302 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanna Kvanmo Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet