Forslag fra stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken datert 24. mai 1988 om sykehusstrukturen i Rogaland

Dokument nr. 8:41, innst. S. nr. 284 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnar Sortåsløkken Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet