Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 70/96 av 29. november 1996 om endring av protokoll 31til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program Media II (1996-2000)

St.prp. nr. 40 (1996-97), Innst. S. nr. 205 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. S. nr. 205 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1997