1. Administrative tiltak i Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og politiet i forbindelse med asylsøkermottaket 2. Tilleggsbevilgning til Fylkesmannsembetene

St.prp. nr. 94, innst. S. nr. 204 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet