Lov om endringar i Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77

Ot.prp. nr. 56, innst. O. nr. 69, besl. O. nr. 86 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet