Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer - nedsatt avgiftssats på juice

St.prp. nr. 137, innst. S. nr. 310 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet