Reindriftsavtalen 1988-89, 1. avtaleår, om kompensasjon for kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1988

St.prp. nr. 80, innst. S. nr. 254 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet