Virksomheten i Statens Landbruksbank i 1985 og 1986

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 180 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet