Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1986

St.meld. nr. 33, innst. S. nr. 224 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet