Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1987

St.meld. nr. 55, innst. S. nr. 243 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet