Tilleggsbevilgning for budsjetterminen 1988 under kap. 1580. Pristilskudd

St.prp. nr. 139, innst. S. nr. 316 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet