Erklæring fra regjeringen Solberg

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved behandlingen av regjeringserklæringen ble flere forslag vedtatt. Et forslag om å be Regjeringen fremme forslag til tiltak for å nå de politiske målene om reduksjon i alkoholforbruket ble vedtatt med stemmene fra Ap, Sp, SV, KrF og Rødt. Et forslag om å be regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert, ble vedtatt med stemmene fra Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt. Et forslag fra om å be regjeringen legge fram en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg, ble enstemmig vedtatt. Et forslag om å be regjeringen om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel - dette for at ikke flere må arbeide på helligdager, ble vedtatt med stemmene fra Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene