Resultatet av forhandlingene omgrunnleggende teletjenester i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og om samtykke til undertegning av Fjerde protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester (GATS)

St.prp. nr. 55 (1996-97), Innst. S. nr. 210 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1997 Innst. S. nr. 210 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997