Samtykke til ratifikasjon av ein Protokoll av 16. september 1987 til Wien-konvensjonen av 22. mars 1985 om vern av ozonlaget, som gjeld stoff som reduserer ozonlaget

St.prp. nr. 90, innst. S. nr. 257 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet