Jordbruksoppgjøret 1988 og om fullmakt til å disponere bevilgningene under kap. 1150, til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

St.prp. nr. 141, innst. S. nr. 318 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet