Endring av Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper

St.prp. nr. 101, innst. S. nr. 211 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet