Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 275 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens årlige melding til Stortinget om oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak. I stortingssesjonen 2016-2017 ble det fattet 386 anmodningsvedtak med totalt 459 vedtakspunkter. Det ble ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i innstillingen valgt å kommentere vedtak der den mener oppfølgingen ikke er sluttført eller at igangsatt oppfølging ikke er tilstrekkelig. Stortinget har fattet et vedtak om at regjeringen skal legge Innst. 477 S (2016-2017) til grunn for oppfølgingen av stortingsvedtakene 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 og 1040.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2018