Lov om endring i vegloven av 21. juni 1963 nr. 23

Ot.prp. nr. 68, innst. O. nr. 62, besl. O. nr. 74 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet