Hovedvegnettet i Grenland. Bygging av Kulltangen bru i Porsgrunn og Menstad bru i Skien og tilstøtende veger ved delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 107, innst. S. nr. 287 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet