Ny bompengefinansiert E-76 fra Drammen til Mjøndalen og omtale av E-18 i Drammen og nordre Vestfold

St.prp. nr. 119, innst. S. nr. 293 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet