Hovedvegnettet i Oslo-området, Bompengefinansiering

St.prp. nr. 96, innst. S. nr. 239 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet