Godkjenning av avtale om finansiering av nybygg for den maritime høgskole i Vestfold og om tilleggsbevilgning til lokaler for universitetsformål i Haukeland sykehus

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 171 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet