Trafikkomlegginger på NSBs sidebaner og enkelte lokale togstrekninger på stamnettet

St.prp. nr. 95, innst. S. nr. 240 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet