Tillegg til St.meld. nr. 55 for 1986-87 om lokalisering av hovedflyplass for Oslo-området

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 275 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen Utkast til innstilling er forelagt forsvarskomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet