Noregs deltaking i Europarådet i 1996

St.meld. nr. 28 (1996-97), Innst. S. nr. 178 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. S. nr. 178 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1997