Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. januar 1988

St.prp. nr. 68, innst. S. nr. 148 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet