Endringer av bevilgningen under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 50 Statens petroleumsforsikringsfond

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 173 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet