Samarbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) i 1996

St.meld. nr. 56 (1996-97), Innst. S. nr. 267 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 267 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997