Endring i avdragstiden for visse etableringslån i Den Norske Stats Husbank

St.prp. nr. 78, innst. S. nr. 190 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet