Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvard Sverdrup, Kaci Kullmann Five og Arne Skauge om å gi Manpower A/S dispensasjon til å drive utleie av ufaglært arbeidskraft

Dokument nr. 8:24, innst. S. nr. 189 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Skauge, Ingvard Sverdrup, Kaci Kullmann Five Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet