Budsjettmessige endringer i forbindelse med frikommuneforsøket i Nord-Trøndelag fylkeskommune

St.prp. nr. 65, innst. S. nr. 159 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet