Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene i sykehussektoren i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. januar 1988

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 48 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet