Opphevelse av § 2 i Stortingets vedtak om avgift på brennevin og vin m.m. og om ny emballasjeavgift (flaskepant)

St.prp. nr. 66, innst. S. nr. 137 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet