Forslag fra stortingsrepresentantene Gudmund Restad og Magnus Stangeland datert 25. februar 1988 om endringer i lov- og regelverk om bruk av midler avsatt etter distriktsskatteloven

Dokument nr. 8:26, innst. S. nr. 220 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gudmund Restad, Magnus Stangeland Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet