Ekstraordinære økonomiske tiltak for sildemel- og sildeoljeindustrien i Nord-Norge

St.prp. nr. 67, innst. S. nr. 154 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet