Forslag fra stortingsrepresentantene Rita H. Roaldsen, Odd-Roger Enoksen og Johanne Gaup om at kommunene i Nord-Norge må få kompensert for ekstrautgifter knyttet til uværet i januar 1997

Dokument nr. 8:34 (1996-97), Innst. S. nr. 144 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Roger Enoksen, Rita H. Roaldsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 17.03.1997 Innst. S. nr. 144 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1997