Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017

Dokument 7:1 (2017-2018)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang