Forslag fra stortingsrepresentantene Oddbjørn Hågård, Lars Velsand og Ole Gabriel Ueland datert 17. mars 1988 om særskilte tiltak for å løse gjeldsproblemene i norsk landbruk

Dokument nr. 8:30, innst. S. nr. 242 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Velsand, Oddbjørn Hågård, Ole Gabriel Ueland Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet