Statoils overtakelse av Norsk Hydros eierandeler i Rafinor og I/S Norpolefin

St.prp. nr. 73, innst. S. nr. 195 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet