Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning til Stortinget om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 1987

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 176 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet