Klage fra sivilingeniør Ole Østlund, Trondheim, over Justisdepartementets henleggelse av hans anmeldelse i forbindelse med havariet av Kielland-plattformen i 1980

Innst. S. nr. 181 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet