Refusjon av planleggingsutgifter for Lillehammer kommune i forbindelse med søknader om å bli tildelt de olympiske vinterleker 1992 og 1994

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 172 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet