Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Det sveitsiske Edsforbund til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue undertegnet i Bern den 7. september 1987

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 164 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet