Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Filippinene til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue undertegnet i Manila den 9. juli 1987

St.prp. nr. 77, innst. S. nr. 165 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet