Forvarets ombudsmannsnemnds beretning til Stortinget om virksomheten i tiden 1 januar-31 desember 1987

Dokument nr. 5, innst. S. nr. 186 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet