Skatteveksten i kommuner og fylkeskommuner 1986-87 og fordelingsvirkninger av omleggingen av belastningen av forsørgerfradrag og SMS / AMS for 1988

St.meld. nr. 46, innst. S. nr. 311 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet